Stevige Stap (brugklastraining)

Doelgroep:

 Kinderen van groep 8 (11-13 jaar) die de overstap maken naar de middelbare school en hier tegenop zien, onvoldoende sociaal vaardig zijn of een laagzelfbeeld hebben.


Methoden:

Tijdens de training oefenen de deelnemers door middel van gesprekken, spellen en oefeningen hoe ze sociaal met elkaar om kunnen gaan. De deelnemers leren de gevolgen van hun eigen gedachten en gedrag te zien. In de training wordt gewerkt aan:

  • uitstraling, lichaamshouding, woordgebruik
  • eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • jezelf presenteren, contact leggen
  • eigen mening hebben en geven
  • feedback krijgen en geven, conflicthantering'
  • omgaan met plagen, pesten en groepsdruk
  • omgaan met elkaar en samenwerken
  • hulp vragen en bieden
  • plannen en organiseren van het huiswerk


Opzet:

De groepsgewijze Stevige Stap training bevat 3-5 deelnemers. De training bestaat uit 10 wekelijkse lessen van 90 minuten. daarnaast worden twee ouderavonden aangeboden. Op deze avonden krijgen ouders informatie over het verloop van de training en tips om hun kind te ondersteunen in het leerproces.

Het is ook mogelijk om te kiezen voor individuele coaching. Er wordt dan een programma op maat gemaakt, rekening houdend met de specifieke leerwensen van het kind. De praktijk leert dat er meestal 5 tot 7 sessies nodig zijn. een andere mogelijkheid is duo-training samen met een andere deelnemer. Hierbij worden de voordelen van een individuele coaching gecombineerd met de voordelen van een groepstraining.

Bij groepstrainingen worden de deelnemers zoveel mogelijk bij leeftijdsgenootjes ingedeeld.