Sta Sterk Training

Doelgroep

De Sta Sterk Training is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar, die moeite hebben met het stellen van grenzen, minder zelfverzekerd zijn of worden gepest. Kinderen die baat hebben bij de training vertonen vaak een of meer van de onderstaande gedragskenmerken:

 • onzeker, angstig, verdrietig, boos
 • zwakke, klein makende lichaamshouding
 • moeite met oogcontact
 • clownesk gedrag
 • smekend gedrag
 • agressief gedrag als reactie op het pesten
 • weinig zelfvertrouwen
 • negatief zelfbeeld
 • sociale faalangst
 • niet sociaal weerbaar
 • niet sociaal vaardig
 • piekeren

Methoden:

 De sta Sterk training is een methode waarbij vijf aandachtgebieden centraal staan:

 • lichaamstaal, denk hierbij aan de lichaamshouding, gezichtuitdrukking en stemgebruik
 • assertiviteit, leren om voor je zelf op te komen zonder over de grens van een ander te gaan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de sta sterk punten
 • coping, leren oplossingen zoeken en bedenken (eigen oplossend vermogen)
 • sociale informatieverwerking, herkennen van emoties, wanneer gebeurd iets expres of per ongeluk
 • sociale vaardigheid, samenwerken, om hulp vragen, vragen om mee te mogen doen 

Tijdens de training wordt met allerlei spelvormen, kringgesprekken en rolspelen geoefend. Het kind leert om zijn eigen mening te zeggen en te zeggen waar het last van heeft. Er wordt geoefend met situaties die de deelnemers zelf aandragen. Door het oefenen met het geven en krijgen van complimenten en door positief leren denken (helpende gedachten) wordt het zelfvertrouwen vergroot.

Opzet

De groepsgewijze Sta Sterk training bevat 3-5 deelnemers. De training bestaat uit 10 wekelijkse lessen van 90 minuten. daarnaast worden twee ouderavonden aangeboden. Op deze avonden krijgen ouders informatie over het verloop van de training en tips om hun kind te ondersteunen in het leerproces.

Het is ook mogelijk om te kiezen voor individuele coaching. Er wordt dan een programma op maat gemaakt, rekening houdend met de specifieke leerwensen van het kind. De praktijk leert dat er meestal 5 tot 7 sessies nodig zijn. 

Bij groepstrainingen worden de deelnemers zoveel mogelijk bij leeftijdsgenootjes ingedeeld.


De Sta Sterk Training is door het NederlandsJeugdinstituut (NJI) opgenomen in de databank onder Effectieve Jeugdinterventies.

folder Sta Sterk Training
Sta Sterk Training folder.pdf (3.76MB)
folder Sta Sterk Training
Sta Sterk Training folder.pdf (3.76MB)