Sta Sterk op School

Doelgroep:

Sta sterk op school is een gespecialiseerd anti-pestprogramma die gegeven wordt aan leerlingen van groep 5 t/m 8 in het regulier en speciaal basisonderwijs. De training is tevens geschikt voor de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. 

Methoden:

Uit een groep worden ongeveer 8 leerlingen (buitenstaanders en slachtoffers) geselecteerd. Dit gebeurd op basis van een vragenlijst die door alle leerlingen uit een groep wordt ingevuld. 

Buitenstaanders zijn leerlingen die tegen pesten zijn, maar niet goed weten hoe ze dit kunnen stoppen. Deze leerlingen kunnen een positieve rol in de groep spelen als zij weten hoe ze moeten handelen. De Sta Sterk op School vergroot de sociale weerbaarheid van buitenstaanders en slachtoffers, zodat zij opkomen voor zichzelf en voor anderen.

Tijdens de lessen wordt geoefend met diverse werkvormen, zoals rollenspelen, opdrachten en spel.

Hierbij staan de volgende aandachtsgebieden centraal:

  • lichaamstaal, denk hierbij aan de lichaamshouding, gezichtuitdrukking en stemgebruik
  • assertiviteit, leren om voor je eigen grenzen op te komen zonder over de grens van een ander te gaan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de sta sterk punten
  • coping, leren oplossingen zoeken en bedenken (eigen oplossend vermogen)
  • sociale informatieverwerking, herkennen van emoties, wanneer gebeurd iets expres of per ongeluk
  • sociale vaardigheid, samenwerken, om hulp vragen, vragen om mee te mogen doen 

Opzet:

De training bestaat uit 10 wekelijkse lessen van 90 minuten en twee ouderbijeenkomsten voor ouders van deelnemende leerlingen.

De Sta Sterk op School is een anti-pestprogramma dat op de lijst van staatssecretaris Dekker staat.