Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit,  onzeker of angstig is dan heeft uw kind vaak weinig zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld. Soms kunnen deze kinderen het slachtoffer worden van pesten

Om deze kinderen te helpen biedt Sterk & Zo trainingen om hun sociale weerbaarheid te vergroten. Kinderen  leren tijdens de trainingen hoe ze voor zichzelf op kunnen komen, hun eigen mening geven, nee zeggen en hoe ze in lastige situaties kunnen reageren.

Met allerlei leuke oefeningen en spelvormen worden deze vaardigheden aangeleerd. De trainingen kunnen zowel in groepsvorm als individueel gevolgd worden. Door de praktische handvatten die de kinderen aangereikt krijgen, zijn de trainingen ook geschikt voor kinderen met ASS (autisme spectrum stoornis).

Naast de Sta Sterk training biedt Sterk & Zo ook een training waarbij de hond ingezet wordt als co-training


Sterk & Zo biedt de volgende trainingen:

- Sta sterk training

- Stevige stap (brugklastraining)

Sta Sterk op school

- VIDA, weerbaarbaarheidstraining met de hond als co-trainer

 De Sta sterk training is ontwikkeld door de stichting omgaan met pesten en is opgenomen in de databank van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI)